Konsultacje społeczne - Lokalne Kryteria Wyboru

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji Lokalnych Kryteriów Wyboru Podstawa prawna: Lokalna Strategia Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2023-2027 Cel konsultacji: Celem konsultacji jest zapewnienie jak najszerszego udziału społeczeństwa...

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD CIW

Na podstawie uchwały nr 5/2024 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 2 kwietnia 2024 roku z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania...

Szkoleniom nie widać końca ;)

W dniu 9 lutego 2024 roku pracownice Biura LGD CIW wzięły udział w szkoleniu z EFS+ „Zasady wdrażania projektów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027...

Spotkanie Zachodniopomorskich Lokalnych Grup Działania

W dniu 6 lutego 2024 roku w Dobrej Szczecińskiej odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania Pomorza Zachodniego. Tematem przewodnim spotkania była wspólna praca nad procedurami dotyczącymi wdrażania programu Leader w ramach...

Mamy TO!!! Umowa na wdrażanie nowej LSR podpisana

W dniu 17 stycznia 2024 roku przedstawiciele Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich podpisali umowę na wdrażanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana i złożona w...

WARSZTAT REFLEKSYJNY

Szanowni Państwo, w dniu 21 lutego 2024 roku w godzinach 11.00-16.00 w siedzibie LGD CIW przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju. Cele...

Projekt współpracy BOCCIAN

Lokalne Grupy Działania z województwa zachodniopomorskiego realizują inicjatywę mającą na celu rozwój obiektów infrastruktury na obszarach wiejskich. Projekt, zainicjowany na bazie lokalnych strategii rozwoju (LSR), reaguje na potrzeby społeczeństwa wyłaniające...

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Podstawa prawna:Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020 Cel...

Zapytanie ofertowe BOCIAN nr 7/2023

Nazwa zamawiającego: Centrum Inicjatyw WiejskichAdres: ul. Drawska 6; 73-150 ŁobezNIP: 2530285678REGON: 320559283 zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej" akronim „BOCIAN" polegającego na budowie skoczni...

Zapytanie ofertowe BOCIAN nr 6/2023

Nazwa zamawiającego: Centrum Inicjatyw Wiejskich Adres: ul. Drawska 6; 73-150 Łobez NIP: 2530285678 REGON: 320559283   zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej" akronim „BOCIAN" polegającego na rozbudowie...

Zapytanie ofertowe BOCIAN nr 5/2023

Nazwa zamawiającego: Centrum Inicjatyw Wiejskich Adres: ul. Drawska 6; 73-150 Łobez NIP: 2530285678 REGON: 320559283   zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej" akronim „BOCIAN" polegającego na budowie skoczni...

Zapytanie ofertowe BOCIAN nr 4/2023

Nazwa zamawiającego: Centrum Inicjatyw Wiejskich Adres: ul. Drawska 6; 73-150 Łobez NIP: 2530285678 REGON: 320559283   zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej" akronim „BOCIAN" polegającego na dostawie i...

Zapytanie ofertowe BOCIAN nr 3/2023

Nazwa zamawiającego: Centrum Inicjatyw Wiejskich Adres: ul. Drawska 6; 73-150 Łobez NIP: 2530285678 REGON: 320559283   zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej" akronim „BOCIAN" polegającego na dostawie i...

Zapytanie ofertowe BOCIAN nr 2/2023

Nazwa zamawiającego: Centrum Inicjatyw Wiejskich Adres: ul. Drawska 6; 73-150 Łobez NIP: 2530285678 REGON: 320559283   zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej" akronim „BOCIAN" polegającego na dostawie i montażu...

Zapytanie ofertowe BOCIAN nr 1/2023

Nazwa zamawiającego: Centrum Inicjatyw Wiejskich Adres: ul. Drawska 6; 73-150 Łobez NIP: 2530285678 REGON: 320559283   zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. „Bezpieczne Obiekty Całodobowej Infrastruktury Aktywności Naturalnej" akronim „BOCIAN" polegającego na dostawie zestawu...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursie 1/2023

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 11 lipca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 11.07.2023 r.

W dniu 11 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się Posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.   Posiedzenie związane jest z oceną...

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD CIW W DNIU 30.06.2023 r - SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 16 czerwca 2023 r. zwołuje się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich które odbędzie się dnia 30 czerwca...

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU ZŁOŻONA W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM. TRZYMAMY KCIUKI ZA POZYTYWNĄ OCENĘ.

Drodzy mieszkańcy Powiatu Łobeskiego, Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2023 r. mieliśmy przyjemność w imieniu Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego...

MAMY TO!!!

W DNIU 1 CZERWCA 2023 r., PO BARDZO INTENSYWNYCH PRACACH, PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD CENTRUM INICJATYW WIEJKICH PRZYJELIŚMY LOKALNĄ STRETEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2023-2027. SEDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM MIESZKANCOM ZA AKTYWNY...

ZAKOŃCZENIE NABORÓW W KONKURSIE 1/2023

W dniu 31 maja 2023 roku zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego...

UWAGA!!! Szkolenie dla Wnioskodawców - 23.05.2023 r.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH W ŁOBZIE ZAPRASZA  NA BEZPŁATNE SZKOLENIE   dla podmiotów przygotowujących się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjnej (konkurs)...

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD CIW

Na podstawie uchwały Nr 3/2023 rokuZarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zwołuję Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich (LGD CIW) które odbędzie się dnia 1 czerwca...

Zaproszenie do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2023 - 20…

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Łobeskiego do ostatecznych konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.  Projekt LSR jest udostępniony w Biurze LGD CIW od dnia 20.05.2023 roku w godzinach...

Zaproszenie dla członków organów decyzyjnych do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicj…

Zapraszamy Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich do ostatecznych konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.  Projekt LSR będzie udostępniony za pośrednictwem e-mail,  a także w wersji...

NABORY 2023 - OGŁOSZENIE KONKURSU

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego...

INTENSYWNE PRACE NAD LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH TRWAJĄ

W dniu wczorajszym, tj. 11 kwietnia 2023 roku odbył się kolejny warsztat zespołu roboczego ds. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich. W spotkaniu udział wzięli Członkowie...

DOKUMENTACJA PROGRAMOWA

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy linki do najważniejszych z punktu widzenia prac nad  LSR dokumentów: Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/programowanie-ps-wpr Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego: https://rpo.wzp.pl/fepz/poznaj-program-fepz-2021-2027-i-jego-zasady Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego...

WARSZTAT REFLEKSYJNO-ANALITYCZNY

Jak co roku, w lutym, odbył się WARSZTAT REFLEKSYJNO-ANALITYCZNY dotyczący realizacji LSR oraz działalności naszego Stowarzyszenia w 2022 roku, w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność...

Posiedzenie Zarządu LGD CIW - 08.03.2023 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że w środę 8 marca 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się Posiedzenie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw...

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Podstawa prawna:Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020 Cel...

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027 oraz konsultacje eksperckie w zakresie planowania rozwoju lokalnego obszaru LGD Centrum Inicjatyw...

Raport Ewaluacyjny

RAPORT EWALUACYJNY STOWARZYSZENIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH W ŁOBZIE LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich serdecznie zaprasza do zapoznania się z wynikami ewaluacji zewnętrznej wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2014-2020.  

NABÓR NA FISZKI PROJEKTOWE

Szanowni Państwo,   W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania  Centrum Inicjatyw Wiejskich. Formularz fiszki projektowej ma...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursie uzupełniającym 1/2022/G/1/U

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 13 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 13.12.2022 r.

W dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.   Posiedzenie związane jest z oceną...

Wyniki oceny formalnej w konkursie 1/2022/G/1/U - Nabór uzupełniający

W dniu 23 listopada 2022 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...

"PROWadząc przez obszary LGD Województwa Zachodniopomorskiego" - Film informacyjno-szkolen…

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu pt." PROWadząc przez obszary LGD Województwa Zachodniopomorskiego" - Film informacyjno – szkoleniowy.  Link do filmu: https://youtu.be/97Xo8a0b7xo  

ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM 1/2022/G/1/U

W dniu 27 października 2022 roku zakończyliśmy uzupełniający nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność...

SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIEŃ 2

Kolejne spotkania konsultacyjne za nami - Gmina Dobra, Gmina Radowo Małe i Resko - wartościowe i twórcze spotkania, wspaniała energia uczestników!!! LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich przeprowadziła kolejne spotkania w ramach konsultacji...

SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI DZIEŃ 1

W dniu 22 września 2022 r. w Łobeskim Domu Kultury oraz w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata...

Ogłoszenie o naborze: Nabór uzupełniający nr 1/2022/G/1/U - Działania aktywizujące i integrujące mie…

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich" ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów...

SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

UWAGA, UWAGA !!! JUŻ W TYM TYGODNIU SPOTKANIA KONSULTACYJNE Z MIESZKAŃCAMI. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD CIW W DNIU 30.09.2022 - SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW

Uchwała nr 10/2022 Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich” z dnia 15.09.2022 roku w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków LGD CIW     Na podstawie §19 ust. 5 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich oraz §7...

Informacja o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy z naboru wniosków grantowych …

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż uchwałą z dnia 13 września 2022 roku podjął decyzję o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy  na projekt grantowy  i ogłoszeniu...

Zapytanie ofertowe - spotkania konsultacyjne

Zapytanie Ofertowe lokalnej grupy działania centrum inicjatyw wiejskich Dotyczące przeprowadzenia cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w ramach tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.     Szanowni Państwo, Zwracamy...

PRACUJEMY NAD NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

W dniu 6 września 2022 roku w Dobrej odbył się pierwszy warsztat Zespołu roboczego ds. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich. W spotkaniu udział wzięli Członkowie...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursach 3/2022 i 1/2022/G

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 10 maja 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych...

Wyniki oceny formalnej w konkursach: 3/2022, 1/2022/G

W dniu 5 maja 2022 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 10.05.2022 r.

W dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.   Posiedzenie związane jest z oceną...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursach 1/2022 i 2/2022

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych...

ZAKOŃCZENIE NABORÓW W KONKURSACH 3/2022 i 1/2022/G

W dniu 4 kwietnia 2022 roku zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego...

Wyniki oceny formalnej w konkursach: 1/2022, 2/2022

W dniach 25 - 31 marca 2022 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 06.04.2022 r.

W dniu 6 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.Posiedzenie związane jest z oceną...

Zakończenie naborów w konkursach 1/2022, 2/2022

W dniu 8 marca 2022 roku zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego...

NABORY 2022 - OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego...

Operacja pn. "Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości"

Operacja pn. "Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości" mająca na celu wsparcie przedsiębiorstw lokalnych w rozwoju rynku zbytu, promocja lokalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej oraz stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na...

UWAGA!!! Szkolenie dla Wnioskodawców - 14.02.2022 r.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH W ŁOBZIE Z A P R A S Z A  NA  BEZPŁATNE  SZKOLENIE   dla osób przygotowujących się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2...

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WYJEŹDZIE SZKOLENIOWYM

Nabór uczestników wyjazdu szkoleniowego do Gdańska w ramach realizacji projektu współpracy: „POLSKO SZWEDZKIE DNI  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI" Termin naboru uczestników od 1 lutego 2022 r. do 15 lutego 2022 r. Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza 8 osób...

Warsztat refleksyjny LGD CIW

Szanowni Państwo, w dniu 7 lutego 2022 roku w godzinach 10.00-15.00 w siedzibie LGD CIW przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju. Cele...

NABORY 2022 - OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia w temacie opracowania Wniosku o Przyznanie Pomocy oraz Biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 w zakresie Podejmowania...

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Podstawa prawna: Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020 Cel...

MIEJSCA PRZYJAZNE ROWERZYSTOM: OGŁOSZENIE O I NABORZE DO SYSTEMU REKOMENDACJI MIEJSC PRZYJAZNYCH ROW…

Województwo Zachodniopomorskie zaprasza do przesyłania zgłoszeń do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim. Ogłoszono I nabór w terminie 01.01 - 29.04.2022 roku. Jeżeli prowadzisz obiekt noclegowy, punkt gastronomiczny, sklep lub serwis rowerowy...

PIERWSZE INWESTYCJE PROJEKTU WSPÓŁPRACY PT. „MAŁE INWESTYCE LOKALNEJ AKTYWNOŚCI” JUŻ GOTOWE!!!

Pierwsze inwestycje realizowane przez Lokalną Grupę Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w ramach projektu współpracy pt. "Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności" pojawiły się w Łobzie i Radowie Małym. Kolejne dwie zlokalizowane będą...

UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW GRANTOWYCH PODPISANE

Miło nam poinformować, iż w dniu 13 grudnia 2021 roku na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie miało miejsce uroczyste podpisanie umów na realizację projektów grantowych. Na mocy podpisanych dwóch umów...

OTWARCIE SKATEPARKU W RESKU

W dniu 25 listopada przy Stadionie Miejskim w Resku odbyło się uroczyste otwarcie skateparku. Burmistrz Reska wraz z Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonali oficjalnego...

Szkolenie Prowadzenie działalności agroturystycznej

Szanowni Państwo,Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuję, że planuje organizację szkolenia pt. „Prowadzenie działalności agroturystycznej" w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 11:00 na platformie ClickMeeting. Celem...

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD CIW 02.12.2021 r.

Na podstawie uchwały nr 11/2021 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 18 listopada 2021 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum...

Wydarzenie animacyjne - Siwkowice

W Gminie Resko dobiega końca realizowany od 2019 roku projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie...

Gmina Łobez - Rewitalizacja 2021 - Podsumowanie

W Gminie Łobez dobiega końca realizowany od 2019 roku projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie...

Rewitalizacja Gmina Łobez

W bieżącym roku kończy się realizowany na terenie Gminy Łobez projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet...

Promocja działań rewitalizacyjnych w Gminie Resko

Powoli dobiega końca realizowany na terenie Gminy Resko projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie...

zaproszenie za walne zebranie członków LGD CIW

Na podstawie uchwały nr 10/2021 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 14.09.2021 r. zwołuje  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich które odbędzie się dnia 29...

Uwaga - Konsultacje Strategii Partnerstwa Strefy Centralnej

„W listopadzie 2020 roku Powiat Łobeski wspólnie z Powiatem Drawskim i Świdwińskim oraz 16 gmin z tych powiatów zawiązały Partnerstwo Strefa Centralna. Głównym celem utworzonego partnerstwa jest współpraca samorządów oraz...

Zapytanie ofertowe MILA nr 5/2021

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. "Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności" akronim :MILA" polegającego na opracowaniu Questu.

Zapytanie ofertowe MILA nr 4/2021

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. "Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności" akronim :MILA" polegającego na ustawieniu figury wilka na postumencie posadowionym na gruncie...

Zapytanie ofertowe MILA nr 3/2021

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. "Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności" akronim :MILA" polegającego na utworzeniu Placu Sydonii poprzez: wykonanie drewnianych siedzisk oraz...

Zapytanie ofertowe MILA nr 2/2021

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. "Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności" akronim :MILA" polegającego na utworzeniu infrastruktury na Szlaku Papieskim poprzez zakup i...

Zapytanie ofertowe MILA nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. "Małe Inwestycje Lokalnej Aktywności" akronim :MILA" polegającego na utworzeniu miejsca rekreacji nad stawem w Dobrej.

Konkurs Agro Eko Turystyczne Zielone Lato 2021 - ogłoszenie wyników

LAUREACI  KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE „ZIELONE LATO” 2021 Po dokonaniu oceny gospodarstw Komisja konkursowa postanowiła przyznać laureatom następujące miejsca w dwóch kategoriach:KATEGORIA I: GOSPODARSTWO ROLNEI miejsce: Robert Bobkiewicz, Kiełpino, gm. Brojce, pow. gryfickiII...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 12.08.2021 r.

W dniu 12 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.   Posiedzenie związane jest z uwagami...

Informacja o wynikach konkursów grantowych 1/2021/G, 2/2021/G,

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich  informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich dotyczące oceny wniosków na powierzenie grantów...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursach 2/2021 i 3/2021

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych...

Wyniki oceny formalnej w konkursach: 2/2021, 3/2021, 1/2021/G, 2/2021/G.

W dniach 05 - 09 lipca 2021 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

Posiedzenie Rady LGD CIW w sprawie oceny wniosków złożonych w konkursach 2/2021, 3/3021, 1/2021/G, 2…

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 15 lipca 2021 roku (czwartek) o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH...

Zakończenie naborów w konkursach 2/2021, 3/2021 oraz 1/2021/G i 2/2021/G

W dniu 21 czerwca 2021 roku zakończyliśmy nabory wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego...

Konkurs Agro Eko Turystyczne Zielone Lato 2021

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ogłasza Konkurs Wojewódzki pn. Agro-Eko Turystyczne "Zielone Lato" 2021

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Podstawa prawna:Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020 Cel...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursie 1/2021

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 6 maja 2021 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze...

Wyniki oceny formalnej - konkurs 1/2021

W dniach 26 - 30 kwietnia 2021 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Posiedzenie Rady LGD CIW w sprawie oceny wniosków złożonych w konkursie 1/2021 - 06.05.2021 r. godz…

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 06 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH...

Zakończenie naboru w konkursie 1/2021

W dniu 19 kwietnia 2021 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego...

NABORY 2021 - OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego...

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Podstawa prawna: Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020 Cel...

Warsztat refleksyjny LGD CIW - zaproszenie

Szanowni Państwo, w dniu 11 lutego 2021 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie LGD CIW przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej...

Na prośbę Gminy Resko serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety

Szanowni Mieszkańcy Gminy Resko, nasza Gmina jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Strefa Centralna”, które obejmuje wszystkie gminy  powiatów: drawskiego, świdwińskiego i łobeskiego. W ramach Partnerstwa  przygotowujemy obecnie wspólną strategię...

Ankieta skierowana do mieszkańców Powiatu Łobeskiego w ramach ewaluacji on-going

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety związanej z działalnością Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich. Chętnie poznamy Twoją opinię i sugestie, które mogą być pomocne w ulepszaniu naszych kolejnych przedsięwzięć. Twoje odpowiedzi...

ZMIANY W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU I LOKALNYCH KRYTERIACH WYBORU OPERACJI DYŻUR TELEFONICZNY I MAIL…

Szanowni Państwo,  Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego,   Serdecznie zapraszamy do telefonicznego i mailowego kontaktu z Dyrektorem Biura Centrum Inicjatyw Wiejskich  w sprawie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji.   W związku...

Porządek Obrad WZC

Na podstawie Uchwały nr 27/2020 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 15 grudnia 2020 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie CzłonkówLokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia...

Konsultacje społeczne - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Podstawa prawna: Procedura ustalania i zmiany kryteriów wraz z kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w Lokalnej...

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Podstawa prawna: Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020...

Posiedzenie Zarządu LGD CIW – 15.12.2020 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że we wtorek 15 grudnia 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się posiedzenie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH ogłasza konkurs na stanowisko: Koordynator ds. w…

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:   Konieczne: Wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku ekonomicznym, zarządzania i/lub finansów, technicznym, rolniczym, ochrona środowiska), 6 miesięczne doświadczenie w pracy biurowej,   Pożądane: Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem/zarządzaniem projektami...

Informacja o unieważnieniu naboru i wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy z nabo…

Szanowni Państwo,Zarząd Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż uchwałą z dnia 27 listopada 2020 roku podjął decyzję o unieważnieniu naboru i wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy na projekt...

Rewitalizacja Gmina Łobez

W Gminie Łobez w miejscowościach Rynowo i Zajezierze zakończył się projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII...

Rewitalizacja Gmina Resko

W Gminie Resko w miejscowościach Przemysław i Lubień Dolny skończył się projekt Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet...

KOMUNIKAT LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

W związku z objęciem terytorium całego kraju tzw. żółtą strefą, Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich  informuje o zmianie trybu organizacji pracy Biura. Od dnia 19 października 2020 roku pracownicy otrzymali...

Walne Zebranie Członków LGD CIW

Na podstawie uchwały nr 19/2020 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 7 września 2020 r. zwołuje  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich które odbędzie...

LAUREACI KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE „ZIELONE LATO" 2020

LAUREACI  KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE „ZIELONE LATO” 2020   KATEGORIA I : GOSPODARSTWO ROLNE I miejsce: Małgorzata Zbawiona-Pulsakowska, Wilcze Laski, gm. Szczecinek, pow. szczecinecki II miejsce:  Irena Olesiejuk, Jeżyce, gm. Darłowo, pow. sławieński III miejsce: Katarzyna Stężalska, Bukowie, gm. Bierzwnik...

Walne Zebranie Członków

Na podstawie uchwały nr 14/2020 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 11 sierpnia 2020 r. zwołuje się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich które odbędzie się...

"Cudze chwalicie, swoje poznajcie"

Szanowni Państwo,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjna pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskibazarek.pl.Polskibazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursie 1/2020

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 22 lipca 2020 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze...

Posiedzenie Rady LGD CIW w sprawie oceny wniosków złożonych w konkursie 1/2020 – 22.07.2020 r. godz…

Szanowni Państwo,  Informujemy, iż w dniu 22 lipca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące oceny wniosków...

Wyniki oceny formalnej - konkurs 1/2020

W dniach 02 - 09 lipca 2020 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Zakończenie naboru w konkursie 1/2020

W dniu 22 czerwca 2020 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

Informacja o wynikach uzupełniającego naboru wniosków nr 2/2019/G/1/U

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich  informuje, iż w dniu 16 czerwca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich dotyczące oceny wniosków na powierzenie grantów w...

KOMUNIKAT DLA WNIOSKODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W RAMACH NABORU 1/2020 Zakładanie Działalności Gosp…

U W A G A !!! W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID – 19), w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników Biura informujemy, iż konsultacje wniosków będą...

Posiedzenie Rady LGD CIW w sprawie oceny wniosków złożonych w naborze uzupełniającym nr 2/2019/G/1/U

Szanowni Państwo,  informujemy, iż w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie przy ul. Drawskiej 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące...

Informacja o realizacji grantu - Przebudowa placu zabaw w Przytoni

Grant nr: LGD.CIW.4250.2.8.2019.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 Grantobiorca: Stowarzyszenie „Przyjaciele Przytoni” Cel...

Informacja o realizacji grantu - Budowa pomostu pływającego w miejscowości Mielno

Grant nr: LGD.CIW.4250.2.3.2019.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 Grantobiorca: Stowarzyszenie „Nasze Mielno” Cel...

Informacja o realizacji grantu - Informator promocyjny – Szlakiem jezior i rzek

Grant nr: LGD.CIW.4230.5.2019.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 Grantobiorca: Joanna Michalina Wierzchowska Cel...

Informacja o realizacji grantu - Informator promocyjny – piesze i rowerowe szlaki turystyczne

Grant nr: LGD.CIW.4230.6.2019.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 Grantobiorca: Marcin Radosław Pietrzyk Cel...

Informacja o realizacji grantu - Promocja zasobów Ziemi Łobeskiej poprzez wydanie książki autorstwa …

Grant nr: LGD.CIW.4230.7.2019.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 Grantobiorca: Fundacja Bonin Cel operacji:...

Informacja o realizacji grantu - Plażowe miejsce spotkań w Dobrej

Grant nr: LGD.CIW.4250.2.2.2019.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 Grantobiorca: Doberski Uniwersytet Trzeciego...

Informacja o realizacji grantu - Tworzymy Zieloną Klasę w Dobrej

Grant nr: LGD.CIW.4250.2.1.2019.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2.„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 Grantobiorca: Stowarzyszenie „Chcieć To Móc” Cel...

ZAPROSZENIE DO INICJATYWY TRADYCYJNA GĘSINA WIEJSKA

Więcej informacji pod linkiem: https://nikidw.edu.pl/2020/05/25/zaproszenie-do-inicjatywy-tradycyjna-gesina-wiejska/  

Wyniki oceny formalnej - konkurs uzupełniający 2/2019/G/1/U

W dniach 22-29 maja 2020 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w...

Informacja o realizacji grantu - Odkryj bogactwo Powiatu Łobeskiego – promocja zasobów historycznych…

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w terminie 20.05.2020 r. – 25.06.2021 r. realizowany jest Projekt Grantowy dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Informacja o realizacji grantu - Piękniej wokół nas – rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekrea…

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w terminie 25.05.2020 r. – 25.06.2021 r. realizowany jest Projekt Grantowy dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

NABORY 2020 - OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego...

Aktywizacja i integracja mieszkańców – nabór uzupełniający nr 2/2019/G/1/U - rejestr złożonych wnios…

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 30.04.2020 r. zakończyła uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju...

UWAGA BENAFICJENCI!!! KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się...

Rewitalizacja 2020 w Gminie Resko - informacje wstępne

  Na terenie Gminy Resko od 2019 roku realizowany jest projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”, finansowany z Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego, Priorytet VII Włączenie społeczne. Projektem objęte są miejscowości wpisane...

KOMUNIKAT DLA GRANTOBIORCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W RAMACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NR 2/2019/G/1/U

U W A G A !!! W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID – 19), w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników Biura informujemy, iż konsultacje wniosków będą...

Nieodpłatna pomoc prawna w formie telefonicznej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE- PUNKT ZLOKALIZOWANY W CENTRUM KULTURY W RESKU Z uwagi na działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie...

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Podstawa prawna: Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020...

Informacja o zmianie terminu naboru uzupełniającego

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO Nabór uzupełniający  nr 2/2019/G/1/U - Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców   W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa (COVID – 19) Zarząd LGD CIW informuje, iż...

Ważny komunikat dla Beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach podejmowania działalności gosp…

Szanowni Państwo, Publikujemy Oficjalny Komunikat wydany przez: Joanna Gierulska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poniżej pytania otrzymane od jednego z samorządów. Przesyłamy je do wszystkich Państwa...

Ważny komunikat dla Beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach podejmowania działalności gosp…

Szanowni Państwo, Publikujemy Oficjalny Komunikat wydany przez: Joanna Gierulska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich -Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poniżej pytania otrzymane od jednego z samorządów. Przesyłamy je do wszystkich Państwa wraz...

KOMUNIKAT!!!

W imieniu Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuję, iż w związku z obecną sytuacją w kraju dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego (COVID – 19) zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą...

Ogłoszenie o naborze: Nabór uzupełniający nr 2/2019/G/1/U - Działania aktywizujące i integrujące mie…

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju...

Informacja o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy z naboru wniosków grantowych …

Szanowni Państwo, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż uchwałą z dnia 4 marca 2020 roku podjął decyzję o wycofaniu wniosku o przyznanie pomocy  na projekt grantowy  i ogłoszeniu...

Posiedzenie Zarządu LGD CIW – 04.03.2020

Szanowni Państwo, informujemy, że w środę 4 marca 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się posiedzenie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw...

Warsztat refleksyjny

Dnia 12 lutego 2020 roku, odbył się kolejny warsztat refleksyjno-analityczny, w którym wzięli udział członkowie organów (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej) oraz pracownicy biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich. Lokalna Grupa Działania...

Konferencja nt. "Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-…

W dniach 6-7 luty 2020 r.  pracownicy Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich uczestniczyli w Konferencji nt. ,,Teraźniejszość i przyszłość. Podsumowanie dotychczasowego wdrażania PROW 2014-2020 oraz plany na perspektywę 2021-2027”. Wydarzenie...

Warsztat refleksyjny LGD CIW - zaproszenie

Szanowni Państwo, w dniu 12 lutego 2020 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie LGD CIW przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji...

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU ORGANIZACJI ZADANIA BĘDĄCEGO C…

Serdecznie zapraszamy do składania ofert zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym. Ofertę należy złożyć do dnia 7 lutego 2020 roku do godziny 11:30.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety monitorującej

Ankieta skierowana do mieszkańców Powiatu Łobeskiego w ramach ewaluacji on - going Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1zvz0mKMz7_-8f6xs57BIrGkuJQWLz-RiUwZyUEnTy8WiSg/viewform  

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU ORGANIZACJI ZADANIA BĘDĄCEGO C…

Serdecznie zapraszamy do składania ofert zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym. Ofertę należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 roku do godziny 11:30. Zapytanie ofertowe - unieważnione!

W dniu 31 grudnia 2019 r. Biuro LGD CIW czynne do godz. 12:00

W dniu 31 grudnia 2019 r. Biuro LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich czynne do godziny 12:00. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia. Zapraszamy 2 stycznia 2020 r. w godzinach 7:30 - 15:30

W dniu 24 grudnia 2019 r. Biuro LGD CIW Nieczynne

W dniu 24 grudnia 2019 r. Biuro LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich Nieczynne. Serdecznie przepraszamy za utrudnienia. Zapraszamy 27 grudnia 2019 r. w godzinach 7:30 - 15:30

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 18.11.2019 r.

W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.    Posiedzenie związane jest z uwagami Samorządu...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursach 1/2019, 2/2019 i 3/2019

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 23 września 2019 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze...

Wyniki oceny formalnej - konkursy 1/2019, 2/2019, 3/2019

W dniach 10 – 19 września 2019 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie...

Posiedzenie Rady LGD CIW w sprawie oceny wniosków złożonych w konkursach 1/2019, 2/2019 i 3/2019 – 2…

Szanowni Państwo,  informujemy, iż w dniu 23 września 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące oceny wniosków...

Zakończenie naborów w konkursach 1/2019, 2/2019, 3/2019

W dniu 19 sierpnia 2019 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

Informacja o wynikach konkursów grantowych 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich  informuje, iż w dniu  20 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich dotyczące oceny wniosków na powierzenie grantów w...

UWAGA!!! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  Nabór uczestników do projektu „POLSKO SZWEDZKIE DNI  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Termin naboru uczestników od 21 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza 8 osób do projektu współpracy p.n. " Polsko Szwedzkie...

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w Zajezierzu

Zapytanie ofertowe i formularz do pobrania w załącznikach.

Wyniki oceny formalnej – konkursy grantowe

W dniu 2 sierpnia 2019 roku w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej  i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w...

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA RADY LGD CIW

W związku z sezonem urlopowym zmianie ulega termin Posiedzenia Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich. Posiedzenie odbędzie się dnia 20 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 07.08.2019 r.

W dniu 7 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.    Posiedzenie związane jest z oceną wniosków i wyborem...

Bez granic 2.0 - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób

Szanowni Państwo,   Uprzejmie informujemy, że Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach nawiązał współpracę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt. realizacji projektu pt. „Bez granic 2.0 - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji...

Konkursy Grantowe - Rejestry złożonych wniosków

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniach 08.07.2019 r. i 15.07.2019 r. zakończyła nabory wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...

Koserow – wieś truskawkowa

W dniu 09 lipca 2019 r. grupa 50 osób uczestniczyła w wyjeździe do wsi truskawkowej do Koserow. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem projektu było zapoznanie...

Szkolenie dla Beneficjentów z zakresu wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej zakładania i …

W dniu 17 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w Łobeskim Domu Kultury odbyło się szkolenie dla osób, które planują aplikować o środki w ramach konkursów: Konkurs 1/2019 - Zakładanie działalności...

Uwaga trwa realizacja grantu pt. "Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Zajezierza"

Informuję, iż w terminie 12.07.2019 – 10.01.2020 roku realizowany jest grant nr: LGD.CIW.4250.1.2019.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

Podpisaliśmy umowy na Granty!!!

W piątek, 12 lipca w siedzibie LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie o godzinie 13:00 nastąpiło uroczyste podpisanie umów na granty pomiędzy Lokalną Grupą Działania a grantobiorcami,  w ramach poddziałania...

Spotkania informacyjne NABORY 2019

W miesiącu lipcu w dniach 10 – 12 LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich przeprowadziła spotkania informacyjne, dla Mieszkańców powiatu łobeskiego, dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2...

PROJEKT GRANTOWY PT. "POWIAT ŁOBESKI PIĘKNIEJE – ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREA…

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w terminie 04.07.2019 – 25.05.2020 roku realizowany jest Projekt Grantowy dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

NABORY 2019 - ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich serdecznie zaprasza Mieszkańców powiatu łobeskiego na spotkania informacyjne dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Nasza LGD podpisała kolejną umowę na realizację projektu grantowego!

Informujemy, że w dniu 4 lipca 2019 roku LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich podpisała z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na realizację projektu grantowego z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pt. „Powiat...

zapytanie ofertowe - ubezpieczenie

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich   W związku z przystąpieniem przez Lokalną Grupę Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie do realizacji projektu pt.: „Wyjazd studyjny dla 50 liderów...

zapytanie ofertowe - transport

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich   W związku z przystąpieniem przez Lokalną Grupę Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie do realizacji projektu pt.: „Wyjazd studyjny dla 50 liderów...

zapytanie ofertowe - tłumacz

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich   W związku z przystąpieniem przez Lokalną Grupę Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie do realizacji projektu pt.: „Wyjazd studyjny dla 50 liderów...

Bezpłatny wyjazd studyjny do wsi truskawkowej Koserow w Niemczech

W związku z przystąpieniem przez Lokalną Grupę Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie do realizacji projektu pt.: „Wyjazd studyjny dla 50 liderów jako katalizator aktywności społecznej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, finansowanego...

Szkolenie konkursy grantowe

W dniu 18 czerwca 2019 r. w Łobeskim Domu Kultury odbyło się  szkolenie dla osób i organizacji, które planują aplikować o środki w ramach konkursów grantowych na realizację zadań z...

UWAGA!!! zmiana terminu naboru Konkurs 4/2019/G - Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna

Lokalna Grupa Działania „Centrum Inicjatyw Wiejskich” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów...

Spotkania informacyjne - konkursy grantowe

W dniach 11-13 czerwca 2019 roku odbyły się spotkania informacyjne dotyczące konkursów grantowych na realizację zadań z zakresu: Konkurs 2/2019/G Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców – kwota 300.000,00 zł Konkurs 3/2019/G Promocja...

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków na powierzenie  grantów serdecznie zapraszamy na SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW  W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU ORAZ LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI   SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ...

ŁOBZIUKI 2019 – STOISKO INFORMACYJNE LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Jak co roku pracownicy biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich gościli ze swoim stoiskiem na łobeskim spotkaniu artystyczno-kulturalnym dla Mieszkańców „Łobziuki – Parasol dla Kultury”, które odbyło się dnia 8 czerwca...

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW - NABORY GRANTÓW 2019

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie  w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Powiatu Łobeskiego  z a p r a s...

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza konkursy grantowe

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego...

Szkolenie Członków Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

W dniach 16-17 maja 2019 roku Członkowie Rady, pracownicy Biura i Mężowie Zaufania wzięli udział w dwudniowym szkoleniu z zakresu Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji – zasadny wykorzystania w procesie oceny...

Stoisko informacyjne w Resku

W dniu 1 maja, podobnie jak w latach ubiegłych, LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich gościło w Resku na Biegu o Strzałę Widanta. Miłe spotkanie z mieszkańcami i gośćmi w bardzo sportowej...

Informacja o wynikach konkursu 1/2019/G

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich dotyczące oceny wniosków na powierzenie grantów w...

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na Łobeskiej Babie Wielkanocnej

W dniach 13 i 14 kwietnia 2019 roku pracownicy Biura LGD CIW byli do dyspozycji mieszkańców podczas Łobeskiej Baby Wielkanocnej. Wszystkim zainteresowanym informacji udzielał zespół w składzie: Ewelina Turkowska-Płowczyk – Dyrektor Biura, Paweł...

Wyniki oceny formalnej - konkurs 1/2019/G

W dniu 11 kwietnia 2019 roku w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...

Rozwój Infrastruktury Turystycznej i Rekreacyjnej (GRANTY) - rejestry złożonych wniosków

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 04.04.2019 r. zakończyła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 16.04.2019 r.

W dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.    Posiedzenie związane jest z oceną wniosków i wyborem...

Posiedzenie Zarządu LGD CIW - 03.04.2019

Szanowni Państwo, informujemy, że w środę 3 kwietnia 2019 roku   o godz. 13.00 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się posiedzenie Zarządu LGD Centrum...

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU POSIEDZENIA RADY LGD CIW

W związku z pilnym wyjazdem służbowym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 27 marca 2019 roku zmianie ulega termin Posiedzenia Rady. Posiedzenie odbędzie się dnia 2 kwietnia...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 27.03.2019 r.

W dniu 27 marca 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad. Posiedzenie związane jest z ponownym...

UWAGA!!! Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków - 03.04.2019

Na podstawie uchwały nr 12/2019 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 18 marca 2019 r. zmienia się termin Walnego Zebrania Członków Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum...

Konkurs na stanowisko: Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH ogłasza konkurs na stanowisko: Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju   Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: Konieczne: Wykształcenie wyższe (pożądane o kierunku ekonomicznym, zarządzania i/lub finansów, technicznym...

Walne Zebranie Członków LGD CIW - 28.03.2019 r.

Na podstawie uchwały nr 10/2019 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 13 marca 2019 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy...

Konsultacje społeczne - Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Podstawa prawna: Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata...

Zapraszamy po granty!

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza konkursy grantowe Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Demokracja w praktyce – spotkanie w Resku

Dnia 5 marca Zespół Szkół w Resku był gospodarzem pierwszego w 2019 spotkania w ramach cyklu ,,Demokracja w praktyce”, który jest organizowany przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego z inicjatywy...

Dobra i Łobez również mają swoje szafy Bookcrossing!!!

Dnia 26 lutego 2019 roku o godzinie 11:00 i o 14:00 na terenie działania LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich nastąpiło uroczyste przekazanie kolejnych dwóch szaf Bookcrossing. Tym razem szafy oddano do...

Uwaga - zmiana terminu

Zmiana terminu uroczystego otwarcia Szafy Bookcrossing w Łobzie.W związku z deszczową aurą w dniu dzisiejszym uroczyste otwarcie Szafy Bookcrossing w Łobzie odbędzie się w najbliższy wtorek tj. 26.02.2019 o godzinie...

Uroczyste otwarcie "Strefy Aktywności Społecznej – SAS" - Resko

Trzecia szafa Bookcrossing już otwarta!!! Dnia 20 lutego 2019 roku o godzinie 13:30 na terenie działania LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich nastąpiło uroczyste przekazanie trzeciej szafy Bookcrossing. Tym razem szafę oddano do...

Uroczyste otwarcie "Strefy Aktywności Społecznej – SAS" - Radowo Małe

W ramach projektu współpracy Strefy Aktywności Społecznej – SAS w dniu 20 lutego 2019 roku w Radowie Małym uroczyście przekazano do użytku mieszkańców szafę Bookcrossing. Uroczystego otwarcia dokonali Wójt Gminy...

Uroczyste otwarcie "Strefy Aktywności Społecznej – SAS" - Węgorzyno

W ramach projektu współpracy Strefy Aktywności Społecznej – SAS w dniu 19 lutego 2019 roku w Węgorzynie miało miejsce uroczyste oddanie do użytku Szafy Bookcrossing. Uroczystego otwarcia dokonali Burmistrz Węgorzyna...

Bookcrossing w naszym powiecie!!!

Uwalniamy książki i dzielimy się z innymi radością czytania... Z końcem listopada 2018 roku na terenie Łobza, Reska, Radowa Małego, Dobrej i Węgorzyna pojawiły się szafy Bookcrossing. Już w pierwszych dniach...

Warsztat refleksyjny

Dnia 12 lutego 2019 roku, odbył się kolejny warsztat refleksyjno-analityczny, w którym wzięli udział członkowie organów (Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej) oraz pracownicy biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich. Lokalna Grupa Działania...

Uwaga trwa realizacja grantu pt. „Promocja w kraju i za granicą dorobku artystycznego i kulturowego …

Informuję, iż w terminie 02.01.2019 – 31.08.2019 roku realizowany jest grant nr: LGD.CIW.4230.3.2018.ETP dofinansowany w ramach Poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”...

Umowy na zakładanie działalności - podpisanie

W dniu 7 lutego 2019 roku o godzinie 11:00 w Szczecinie w obecności Marszałka Jarosława Rzepy odbyło się uroczyste podpisanie 4 umów na utworzenie nowych działalności gospodarczych na terenie Powiatu...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE INFORMATORÓW/BROSZUR

W imieniu grantobiorcy Dariusza Ledziona serdecznie zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączonym poniżej zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE 30 KOMPLETÓW MUNDURÓW DLA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ

W imieniu grantobiorcy Dariusza Ledziona serdecznie zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączonym poniżej zapytaniem ofertowym

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTARCZENIE 30 PAR OBUWIA TYPU OXFORD DLA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ

W imieniu grantobiorcy Dariusza Ledziona serdecznie zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączonym poniżej zapytaniem ofertowym

Warsztat refleksyjny LGD CIW - zaproszenie

Szanowni Państwo, w dniu 12 lutego 2019 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie LGD CIW przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji...

Pierwsze umowy grantowe podpisane

W dniu 17 stycznia 2019 r. w siedzibie LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, w obecności przedstawicieli LGD CIW, gmin i zaproszonych gości z terenu Powiatu Łobeskiego, podpisano 4 umowy na realizację...

Projekt współpracy "Strefy Aktywności Społecznej" akronim SAS

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Centrum  Inicjatyw Wiejskich informuje, iż trwa realizacja projektu współpracy pt. "Strefy Aktywności Społecznej". Projekt jest realizowany prze 7 Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego. Kwota dofinansowania: 642.486,00 zł     Link do...

Walne Zebranie Członków LGD CIW 05.12.2018 r.

Na podstawie uchwały nr 18/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 15 listopada 2018 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich które...

Informacja o wynikach konkursów 1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 23.10.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich dotyczące oceny wniosków na powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2...

Konferencja "Rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywność i twórczość społeczną" - 26.10.20…

26 października br. Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich organizuje konferencje pn. "Rozwój obszarów wiejskich poprzez aktywność i twórczość społeczną". Konferencja odbędzie się w Starym Folwarku w Radowie Małym w...

Zapytanie ofertowe na prowadzenie konferencji - konferansjer

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wykonanie usługi finansowanej z operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, polegającej na prowadzeniu...

Zapytanie ofertowe na transport

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wykonanie usługi finansowanej z operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, polegającej na transporcie...

Zapytanie ofertowe na okładki okolicznościowe

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wykonanie i dostarczenie okładek okolicznościowych z nadrukiem z okazji Gali 10-lecia Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 26.10.2018 r. Szanowni Państwo,zwracamy się z prośbą o przedstawienie...

Zapytanie ofertowe na grawertony

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wykonanie i dostarczenie grawertonów z okazji Gali 10-lecia Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 26.10.2018 r. Szanowni Państwo,zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 23.10.2018 r.

W dniu 23 października 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.    Posiedzenie związane jest z oceną wniosków i wyborem...

Zapytanie ofertowe na wynajem sali oraz bufet kawowy

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wynajem sali oraz przygotowanie bufetu kawowego podczas Gali 10-lecia Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 26.10.2018 r. Szanowni Państwo,zwracamy się z prośbą o przedstawienie...

Zapytanie ofertowe na materiały promocyjne

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wykonanie usługi finansowanej z operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, polegającej na wykonaniu...

Zapytanie ofertowe na materiały konferencyjne

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wykonanie usługi finansowanej z operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, polegającej na wykonaniu...

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wykonanie usługi finansowanej z operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, polegającej na dostarczeniu...

Zapytanie ofertowe na salę i wyżywienie podczas konferencji

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na wykonanie usługi finansowanej z operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019, polegającej na wynajęciu sali...

Granty 2018 - rejestry złożonych wniosków

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w dniu 31.08.2018 r. zakończyła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 13.09.2018 r.

W dniu 13 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.    Posiedzenie związane jest z uwagami Samorządu...

Zapraszamy do udziału w szkoleniu doskonalącym wiedzę i umiejętności pn.: „Animator czasu wolnego”

Zakres tematyczny szkolenia: Kim jest animator czasu wolnego? Predyspozycje zawodowe animatora czasu wolnego. Specyfika i metodyka pracy. Funkcje i rola animacji w ruchu turystycznym. Typy osobowościowe w animacji. Animacja dla dzieci i młodzieży (zabawy ruchowe i edukacyjne, gry zespołowe, tańce animacyjne, scenariusze...

Zapraszamy po granty!

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza konkursy grantowe Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Laureaci konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2018

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w ramach upowszechniania rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenia promocji wsi jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku po raz kolejny zorganizował  konkurs pn. Agro-Eko-Turystyczne „Zielone...

DOTACJE na ciekawe inicjatywy, działania NGO, promocję oraz na miejsca rekreacji

KONKURSY GRANTOWE - NABÓR 2018 Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje o planowanym naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

Warsztaty rękodzielnicze ZODR - zapraszamy!

Zachęcamy Państwa do udziału w warsztatach rękodzielniczych organizowanych przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w ramach projektu pn. "Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez realizację warsztatów rękodzielniczych". W ramach projektu zorganizowanych zostanie...

Walne Zebranie Członków LGD CIW 07.08.2018 r.

Na podstawie uchwały nr 14/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 25 lipca 2018 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy...

Tworzymy Strefy Aktywności Społecznej dla naszych mieszkańców!

Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego, z przyjemnością informujemy, iż w tym miesiącu (10 lipca 2018 r.) Centrum Inicjatyw Wiejskich wraz z partnerami podpisało w Szczecinie z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę o przyznanie...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 30.07.2018 r.

Szanowni Państwo,  informujemy, iż w dniu 30 lipca 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące...

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Podstawa prawna: Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich na lata 2014-2020...

APEL! Prosimy o głosy na inicjatywę obywatelską CIW w Programie Społecznik

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego, serdecznie prosimy o Państwa głosy na powiatową inicjatywę Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich, planowaną do realizacji w ramach Programu Społecznik! GŁOSOWANIE TRWA DO 20...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursach 1/2018, 2/2018 i 3/2018

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniach 4 i 5 lipca 2018 r.  odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych...

Wyniki oceny formalnej - konkursy 1/2018, 2/2018, 3/2018

W dniach 28 czerwca - 2 lipca 2018 r. w Biurze LGD CIW dokonano weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

Posiedzenie Rady LGD CIW w sprawie oceny wniosków złożonych w konkursach 1/2018, 2/2018 i 3/2018 - 0…

Szanowni Państwo,  informujemy, iż w dniu 4 lipca 2018 roku o godz. 9.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące oceny wniosków...

Zakończenie naborów w konkursach 1/2018, 2/2018, 3/2018

W dniu 18 czerwca 2018 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

ŁOBZIUKI - 16 czerwca 2018 - Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy Państwa na Łobziuki - Parasol dla Kultury. Jest to łobeskie spotkanie artystyczno-kulturalne dla Mieszkańców. Łobziuki odbędą się w najbliższą sobotę - 16 czerwca 2018 r. w godz. 16.00...

Uwaga! Bezpłatne szkolenie z RODO dla NGO. Zapraszamy!

Zapraszamy organizacje z terenu powiatu łobeskiego na bezpłatne szkolenie dotyczące RODO i danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Liczba miejsc ograniczona! Szkolenie organizowane jest przez Sektor 3 Szczecin. Szkolenie odbędzie się 3 lipca 2018...

Szkolenie dla Członków Rady LGD CIW - 19.06.2018

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich organizuje szkolenie dla Członków Rady LGD CIW oraz Mężów Zaufania z zakresu oceny wniosków o dofinansowanie operacji za pośrednictwem lgd.  Szkolenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. (wtorek)...

Zmiany dla Beneficjentów - aktualizacja informacji pomocniczej dla informacji monitorującej i po rea…

Szanowni Beneficjenci, W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego...

Zapytanie ofertowe na szafy typu bookcrossing

Zapytanie Ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na realizację usługi ze środków poddziałania 19.3. „przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na...

Zielone Lato 2018 - konkurs ZODR dla ośrodków turystycznych

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Agro-Eko-Turystyczne "Zielone Lato". Konkurs skierowany jest do ośrodków i gospodarstw świadczących usługi turystyczne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 czerwca br. Więcej...

Ulga na start - udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646) wprowadzającej m.in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania...

NABORY 2018 - OGŁOSZENIE KONKURSÓW

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego...

Szkolenie dla Wnioskodawców - 21.05.2018 - Zapraszamy!

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH W ŁOBZIE Z A P R A S Z A  NA  BEZPŁATNE  SZKOLENIE   dla Beneficjentów realizujących operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie zakładania oraz rozwoju...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na realizację usługi ze środków poddziałania 19.4 "Wparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRROW, dotyczące przeprowadzenia...

Nabory 2018 - zapraszamy na spotkania informacyjne!

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich serdecznie zaprasza Mieszkańców powiatu łobeskiego na spotkania informacyjne dotyczące naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 06.04.2018 r.

Szanowni Państwo, w dniu 6 kwietnia 2018 roku o godzinie 16:00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6 (mała sala, I piętro) odbędzie się posiedzenie Rady LGD Centrum...

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju i Regulaminie Rady LGD CIW

W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji LGD CIW na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd LGD CIW, na podstawie Statutu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich oraz uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania...

Łobeska Baba Wielkanocna - 24 i 25 marca 2018 r.

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału i odwiedzenia Polsko-Niemieckiej XIV Łobeskiej Baby Wielkanocnej. Impreza odbędzie się w dniach 24-25 marca 2018 r. Łobeska Baba Wielkanocna to dwa dni wspaniałej, niezapomnianej jarmarcznej zabawy. To moc...

Walne Zebranie Członków LGD CIW 26.03.2018 r.

Na podstawie uchwały nr 8/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 6 marca 2018 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy...

Warsztat refleksyjny LGD CIW - przebieg

W dniu 13 lutego 2018 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie LGD CIW odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju.   Cele warsztatu: Ewaluacja wewnętrzna (bieżąca, realizowana samodzielnie); Analiza procesu wdrażania i...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 23.02.2018 r.

Szanowni Państwo, w dniu w dniu 23 lutego 2018 roku o godzinie 16:00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6 (mała sala, I piętro) odbędzie się posiedzenie Rady...

Warsztat refleksyjny LGD CIW - zaproszenie

Szanowni Państwo, w dniu 13 lutego 2018 roku w godzinach 10.00 – 15.00 w siedzibie LGD CIW przy ulicy Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji...

Konsultacje społeczne - Lokalna Strategia Rozwoju i Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Podstawa prawna: Procedura aktualizacji LSR, stanowiąca załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju...

Walne Zebranie Członków LGD CIW 13.02.2018 r.

Na podstawie uchwały nr 4/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 30 stycznia 2018 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia...

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 9.3 RPO WZ 2014-2020

Rozstrzygnięcie zamówienia: W dniu 17.01.2018 r. Zarząd LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich dokonał wyboru oferty na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą Regulaminem naboru oraz Wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Instytucji...

Unieważnienie postępowania w trybie zapytania ofertowego

Centrum Inicjatyw Wiejskich unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego z dnia 03.01.2018 r. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z z niezbędną dokumentacją towarzyszącą dla projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej Gminy...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 17.01.2018 r.

Szanowni Państwo, w dniu 17 stycznia 2018 roku o godzinie 16.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6 odbędzie się posiedzenie Rady LGD CIW, zgodnie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia...

Posiedzenie Zarządu LGD CIW - 17.01.2018

Szanowni Państwo, informujemy, że w środę 17 stycznia br. o godz. 13.00 w siedzibie LGD CIW przy ul. Drawskiej 6 w Łobzie odbędzie się posiedzenie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich...

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania 9.3 RPO WZ 2014-2020

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zaprasza do składania ofert w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą dla projektu Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Łobez w ramach działania...

Szkolenia w LGD CIW - grudzień 2017

Rok 2017 zakończył się w Centrum Inicjatyw Wiejskich szkoleniowo. W dniu 27 grudnia odbyło się szkolenie członków Rady LGD CIW oraz pracowników Biura, a 28 grudnia szkolenie dla wnioskodawców. Rada LGD...

Szkolenie dla Wnioskodawców - 28.12.2017 - Zapraszamy!

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH W ŁOBZIE Z A P R A S Z A  NA  BEZPŁATNE  SZKOLENIE  dla Beneficjentów zamierzających ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie...

Szkolenie dla Członków Rady LGD CIW - 27.12.2017

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich organizuje szkolenie dla Członków Rady LGD CIW z zakresu oceny wniosków o dofinansowanie operacji za pośrednictwem lgd.  Szkolenie odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 r. (środa) w...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia

Zapytanie ofertowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na realizację usługi ze środków poddziałania 19.4 "Wparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRROW, dotyczące przeprowadzenia...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 12.12.2017 r.

Szanowni Państwo, w dniu 12 grudnia 2017 roku o godzinie 16.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6 odbędzie się posiedzenie Rady LGD CIW, zgodnie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie...

22.11.2017 - Zapraszamy na spotkanie dotyczące realizacji i finansowania inicjatyw na terenie powiat…

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego  W imieniu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie, którego inicjatorem jest Fundacja Nauka dla Środowiska  z Koszalina. Spotkanie skierowanie jest do przedstawicieli: organizacji pozarządowych, społeczności...

Parki Twórczości Społecznej - Święto Sukcesu 26.11.17 - ZAPRASZAMY!

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego!  Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich realizuje projekt finansowany z Funduszu Inicjatyw Społecznych pn. „Parki Twórczości Społecznej”. Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie podsumowujące projekt - ŚWIĘTO SUKCESU...

Walne Zebranie Członków LGD CIW 16.10.2017 r.

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 29 września 2017 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum...

Konsultacje zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Podstawa prawna: Procedura ustalania i zmiany kryteriów wraz z kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w Lokalnej Grupie Działania...

Zbliża się Festiwal "Spiskowcy Rozkoszy". Zapraszamy!

Serdecznie zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w odbywającym się na naszym terenie Festiwalu „Spiskowcy Rozkoszy”.  Kuchnia – Przyroda – SztukaBełczna i okolice – 30.09-01.10 Będzie to interdyscyplinarna impreza poświęcona związkom przyrody, sztuki oraz...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 06.09.2017 r.

W dniu 6 września odbyło się posiedzenie Rady LGD CIW. Posiedzenie dotyczyło wniesienia uzupełnień dla naboru nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej, nr 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej i nr 3/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej. Na posiedzeniu Rada podjęła...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 6.09.2017 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z odwołaniem posiedzenia zaplanowanego na 24 sierpnia 2017 roku posiedzenie Rady LGD CIW odbędzie się 6 września 2017 roku o godz. 16.00 w siedzibie LGD...

Wyniki konkursu AGRO-EKO-TURYSTYCZNE "ZIELONE LATO" 2017

Od wielu lat Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podejmuje działania na rzecz rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez organizację konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato”.   Celem konkursu było: Wyłonienie najlepszego gospodarstwa agroturystycznego i...

Szkolenie z rozliczania zadań przez NGO (w tym Program Społecznik)

Szanowni Państwo,  OWES dla regionu szczecineckiego zaprasza organizacje pozarządowe, w tym beneficjentów Programu Społecznik, na szkolenie realizowane w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej...

Posiedzenie Rady LGD CIW w dniu 24.08.2017 r.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godzinie 16.00 odbędzie się posiedzenie Rady LGD CIW.   Posiedzenie odbędzie się zgodnie z następującym porządkiem: Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum; Wybór...

Informacja o wynikach naboru wniosków w konkursach 1/2017, 2/2017 i 3/2017

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich informuje, iż w dniu 20 czerwca br. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zwołane w celu oceny wniosków złożonych w Biurze LGD w...

Posiedzenie Rady LGD CIW w sprawie oceny wniosków złożonych w konkursach 1/2017, 2/2017 i 3/2017 - 2…

Szanowni Państwo,  informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące...

Konkurs ZDR w Barzkowicach - Agro-Eko-Turystyczne "Zielone Lato" 2017

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach ogłasza Konkurs Wojewódzki Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” 2017  Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca, a zakończenie nastąpi 10 września 2017 r. Przebiegał będzie w dwóch kategoriach: Kategoria I: wybór najlepszego gospodarstwa...

Wyniki oceny wstępnej wniosków złożonych w konkursach 1/2017, 2/2017 i 3/2017

Szanowni Państwo, w dniu 9 maja 2017 r. zakończony został nabór wniosków w konkursach: 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej. 2/2017 - Rozwój działalności gospodarczej. 3/2017 - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury...

LGD CIW wybrało nowe władze!

Wczoraj, 10 maja, w naszej siedzibie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD CIW. Dziękujemy za udział w spotkaniu!       W czasie Zebrania wyłonione zostały nowe składy organów. W Zarządzie LGD...

Ruszył Program Społecznik! Zachęcamy do udziału!

1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim wystartował Program Społecznik!  W ramach Programu organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą ubiegać się o dotacje w wysokości 3 000,00 zł na inicjatywy...

Zakończenie naborów w konkursach 1/2017, 2/2017, 3/2017

W dniu 9 maja 2017 roku zakończyliśmy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem...

UWAGA! Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków - 10 maja 2017 r.

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 26 kwietnia 2017 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich które...

Projekt CIW przyjęty do realizacji w FIO - Parki Twórczości Społecznej

Z radością dzielimy się z Państwem informacją, iż projekt Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich uzyskał dofinansowanie w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Priorytet 3 - Aktywni obywatele). projekt nosi tytuł "Parki...

LGD CIW ma profil na Facebooku

Proszę Państwa, z radością informujemy, że uruchomiliśmy profil Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich na FACEBOOKU!  Znajdą nas Państwo TUTAJ Na profilu znajdą Państwo aktualne informacje oraz relacje z naszej działalności. Serdecznie zapraszamy do...

UWAGA - zmiana godziny szkolenia

Szanowni Państwo, Wnioskodawcy! Informujemy o zmianie godziny szkolenia z zasad uzyskania wsparcia z zakresu podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 12.00, a nie 13.00, jak informowaliśmy...

Szkolenie dla Wnioskodawców - 19.04.2017 - Zapraszamy!

Szanowni Państwo, Wnioskodawcy! W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność objętego Programem...

Walne Zebranie Członków LGD CIW 28.04.2017 r.

Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 14 kwietnia 2017 r. z w o ł u j e  się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw...

Rusza wojewódzki Program SPOŁECZNIK

Z dniem 1 maja 2017 r. na całym Pomorzu Zachodnim wystartuje Program Społecznik. Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie na realizację działań dla naszego powiatu i jego mieszkańców!  Program jest realizowany z...

Trwa akcja informacyjna LGD CIW - NABORY 2017

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich jest w trakcie realizacji akcji informacyjnej dotyczącej naborów wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w trzech konkursach realizowanych w ramach Programu Rozwoju...

Bezpłatny kurs języka angielskiego na terenie powiatu łobeskiego

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w bezpłatnym kursie języka angielskiego! Firma MW Consulting realizuje na terenie powiatu łobeskiego projekt pn. „LEVEL UP - Profesjonalne kursy języka angielskiego z certyfikatem TELC”. Obecnie prowadzony...

Numer Identyfikacyjny ARIMR dla Beneficjentów PROW 2014 - 2020

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w oparciu o zapisy Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie...

MIKRODOTACJE - spotkania informacyjne w powiecie łobeskim

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkania informacyjno-animacyjne dotyczące projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA – Małe Inicjatywy Lokalne edycja 2”. Harmonogram spotkań: ŁOBEZ - 29 marca O godz. 17.00 w Łobeskim Domu Kultury, ul. Niepodległości 52RADOWO...

NABORY 2017 - punkty konsultacyjne

   PUNKTY KONSULTACYJNE Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie  w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Powiatu Łobeskiego  z a p r...

NABORY 2017 - spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie  w związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Powiatu Łobeskiego  z a p r a...

Materiały na Walne Zebranie Członków 4.01.2017

  Poniżej komplet materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie w dniu 4 stycznia 2017 r.(środa) o godz. 14.45 w Urzędzie Miasta Łobez, sala nr 21. Proponowany porządek obrad: 1. Sprawy statutowe:   a) otwarcie zebrania, b)...

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD CIW 4.01.2017

     Na podstawie uchwały nr 19/2016 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 20.12.2016 r. z w o ł u j ę Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich, które odbędzie się...

MATERIAŁY NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 12.12.16

  Poniżej komplet materiałów na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie w dniu 12 grudnia 2016 r.(poniedziałek) o godz. 15.45 w siedzibie LGD CIW, w sali konferencyjnej (nr 206), ul. Drawska 6 w...

ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW - 12.12.2016

    Na podstawie Uchwały nr 18/2016 Zarządu Stowarzyszenia „Centrum Inicjatyw Wiejskich” z dnia 01.12.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 17/ 2016 Zarządu LGD CIW z dnia 16.11.2016 przesuwam termin  Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich...

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD CIW - 5.12.2016 r.

    Na podstawie uchwały nr 17/2016 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z dnia 17.11.2016 r. z w o ł u j ę Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich, które odbędzie się...

KONSULTACJE ZMIAN W LOKALNYCH KRYTERIACH WYBORU OPERACJI

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich zaprasza do konsultacji zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Podstawa prawna: Procedura ustalania i zmiany kryteriów wraz z kryteriami wyboru operacji i grantobiorców w lokalnej grupie działania...

SZKOLENIE Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SZKOLENIE Z ZAKRESU PODEJMOWANIA ORAZ ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szkolenie dla członków Rady LGD CIW oraz Mężów Zaufania

  W imieniu Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich z a p r a s z a m y członków Rady LGD CIW oraz Mężów Zaufania do wzięcia udziału w dwudniowym szkoleniu w...

Bezpłatne spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców dot. pozyskania dofinansowania unij…

  Bezpłatne spotkania informacyjno - konsultacyjne dla mieszkańców Powiatu Łobeskiego dotyczące pozyskania dofinansowania unijnego z PROW

INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU

Informuję, że na stronie internetowej ARiMR zostały zamieszczone INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU

UWAGA: zmiana miejsca spotkania członków na Walnym Zebraniu

W imieniu Zarządu LGD CIW  informujemy, że z przyczyn niezależnych od Organizatora nastąpiła zmiana miejsca spotkania członków na Walnym Zebraniu:

Walne Zebranie Członków 03.10.2016 - materiały do pobrania

Materiały na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich do pobrania w załączeniu.

UWAGA: zmiana nr konta, na które można dokonać wpłaty składek członkowskich

Wszystkich członków naszego Stowarzyszenia informujemy o zmianie konta, na które można dokonać wpłaty składek członkowskich (uchwała o wysokości składek w załączeniu):

Walne Zebranie Członków dn. 03.10.2016

Na podstawie uchwały Nr …../2016 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z w o ł u j ę Walne Zebranie CzłonkówLokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich (LGD CIW)...

Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo!   W dniu 27.07.2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na...

Konkurs na działania aktywizujące rozstrzygnięty!!!

W dniu 14.06.2016 członkowie Zarządu LGD CIW dokonali oceny wniosków, złożonych w naborze na działania aktywizujące mieszkańców powiatu łobeskiego. W wyznaczonym terminie łącznie wpłynęło 40 wniosków, a do realizacji wybrano...

Informacja o wynikach konkursu na zorganizowanie wyżywienia i noclegu

  Informacja o wynikach konkursu ogłoszonego na zorganizowanie wyżywienia i noclegu podczas dwudniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania Województwa Zachodniopomorskiego pt. „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRAKTYCE I TEORII” w...

Walne Zebranie Członków LGD CIW dn. 22 czerwca 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr .../2016  Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z w o ł u j ę Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich, które odbędzie się dn...

Ogłoszenie o naborze wniosków na działania aktywizujące

W imieniu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zapraszamy do składania wniosków na działania aktywizujące ( nabór 2016 ) realizowane na terenie Powiatu Łobeskiego.   O dofinansowanie mogą ubiegać się przedstawiciele/ członkowie stowarzyszeń, rad...

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

  Na podstawie uchwały Nr .../2016 Zarządu  Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie z w o ł u j ę  Walne Zebranie Członków  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich, które odbędzie się dn. 22...

Szkolenie dot. wsparcia dla rozwoju lokalnego

W dniu 13 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyło się szkolenie w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER z zakresu poddziałania Wsparcie na...

Umowa na realizację strategii 2014 -2020 została podpisana!

Szanowni Mieszkańcy Powiatu ŁobeskiegoW związku z wybraniem LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w konkursie na realizację strategii 2014 -2020 w dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Łobzie odbyła sie uroczystość podpisania...

Pracownicy Biura LGD CIW na szkoleniu w Luboradzy

W dniach 09-10 maja 2016 r. w "Dworze Pomorskim" w Luboradzy pracownicy Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich wzięli udział w szkoleniu dla lokalnych grup działania woj. zachodniopomorskiego w zakresie bieżących...

Zaproszenie na uroczyste podpisanie umowy

Szanowni Państwo, Członkowie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich,   W związku z wybraniem naszej Organizacji w konkursie na realizację strategii 2014 -2020 zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystym podpisaniu Umowy ramowej w obecności...

Lokalna Strategia Rozwoju LGD CIW

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2015 r. mieliśmy przyjemność w imieniu Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o...

AKTUALIZACJA - Walne Zebranie Członków LGD CIW w dniu 12 stycznia 2016 r.

/Aktualizacja - dodano materiały do pobrania/ Na podstawie uchwały Nr ……/2015 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zwołuję Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich (LGD CIW)...

Zaproszenie na konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.

Zapraszamy Członków Zarządu i Rady LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich na ostateczne konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020.  Projekt LSR będzie udostępniony w Biurze LGD CIW od najbliższego poniedziałku dn. 07.12.2015 w godz...

AKTUALIZACJA: Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania CIW

Na podstawie uchwały Nr 13/2015 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zwołuję Walne Zebranie CzłonkówLokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich (LGD CIW) które odbędzie się dn.15.12.2015 r.(wtorek) o...

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez OWES Wałcz

Termin i miejsce: 26.11.2015 o godzina 9.00 w Łobeskim Domu Kultury   DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE? Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w działalność podmiotu eko-nomii społecznej lub zamierzających zaangażować się w...

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

Na podstawie § 9 pkt 1 Regulaminu  Pracy Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie zapraszam na posiedzenie Zarządu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich, które odbędzie się w dn.19.11.2015 (czwartek) o...

Zaproszenie na prezentację projektu strategii LGD CIW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego,Prace nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju  LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie na lata 2016-2022 dobiegają końca. Serdecznie Państwu dziękujemy za poświęcony czas podczas konsultacji i...

Zaproszenie na IV warsztat strategiczny - termin 07.11.2015 w Dworku Tradycja

Szanowni Państwo, Członkowie Zarządu i Rady LGD CIW W związku z procesem tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD CIW zapraszamy Państwa na IV warsztat strategiczny (ostatni), który odbędzie się dnia 07.11.2015...

Zaproszenie na szkolenie na temat nowego okresu programowania

Zapraszamy  w dniach 14-15 listopada br. do  Hotelu Abrava w Drawsku Pomorskim na szkolenie dla osób zaangażowanych w działalność podmiotów ekonomii społecznej i osób z instytucji otoczenia PES jak również...

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich

Dokument Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich będzie tworzony w oparciu o standardy procesu planowania strategicznego, kolejno poprzez etapy: definiowania potrzeb i problemów, określania celów i...

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

O miejscach i terminach: 1) spotkań poświęconych analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR społeczność lokalna zostanie poinformowana poprzez: zamieszczenie informacji na stronie internetowej LGD CIW...

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach konsultacyjnych - terminy spotkań

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Łobeskiego W związku z przystąpieniem do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 zapraszamy w imieniu Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich do wzięcia udziału w SPOTKANIACH KONSULTACYJNYCH, które...

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Warsztacie Strategicznym

Szanowni Państwo, Członkowie Rady i Zarządu LGD CIW, Zgodnie z zapowiedzią o przystąpieniu do opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju LGD CIW serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Warsztacie Strategicznym, który...