Szanowni Państwo,

 

W związku z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania  Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Formularz fiszki projektowej ma posłużyć do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Na karcie można przedstawić planowany do realizacji projekt, dzięki któremu powstanie baza projektów, która ułatwi przygotowanie LSR i ukształtuje budżet oraz określeni zakres wsparcia. Zachęcamy do wypełnienia fiszek i składania ich w Biurze LGD, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Wasz głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR.

Propozycje projektów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki sektora publicznego. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. całego obszaru Powiatu Łobeskiego.

Termin składania fiszek: 31 stycznia 2023 roku.

Wypełnioną fiszkę można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dostarczyć osobiście do Biura LGD albo przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Inicjatyw Wiejskich, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez.

 

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 91 57 37 329, 691 060 485

Zapytanie Ofertowe

lokalnej grupy działania centrum inicjatyw wiejskich

Dotyczące przeprowadzenia cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

w ramach tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027

oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu Łobeskiego oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 14 września 2022 roku do godz. 15.00 zgodnie z załączonymi dokumentami na adres Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich - ankieta dotycząca tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 
Szanowni Państwo,
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Łobeskiego).
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów życia codziennego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 min.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważnym materiałem źródłowym dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027.

Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacje społeczne.

Zarząd  LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

 
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH – SPOTKANIA KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 – 2027

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Łobeskiego). Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.  Zaplanowaliśmy dla Państwa aktywności w postaci spotkań konsultacyjnych, a także ankiet.

Spotkania konsultacyjne odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

 

1

2

3

5

1.

Gmina Łobez

Łobez, ul. Niepodległości 52, Łobeski Dom Kultury

22.09.2022, g. 9:00 - 12:00

Program spotkania:
1. Przedstawienie LGD
2. Informacja na temat proponowanych założeń LSR na lata 2021-2027;
3. Prezentacja głównych wniosków z diagnozy obszaru LSR,
4. Prezentacja projektu analizy SWOT,
5. Prezentacja projektu celów i przedsięwzięć LSR,
6. Dyskusja nad problemami obszaru LGD oraz identyfikacja potencjałów rozwojowych z ukierunkowaniem na innowacyjność, cyfryzację,
środowisko i klimat, a także zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem
starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru,
7. Wnioski i uwagi społeczności lokalnej

2.

Gmina Węgorzyno

Węgorzyno, ul. Rynek 1, Urząd Miejski

22.09.2022, g. 13:00 - 16:00

3.

Gmina Dobra

Dobra, ul. Sportowa 1, Sala konferencyjna

23.09.2022, g. 9:00 - 12:00

4.

Gmina Radowo Małe

Radowo Małe 5, Gminne Centrum Kultury,

23.09.2022, g. 13:00 - 16:00

5.

Gmina Resko

Resko, ul. Bohaterów Monte Cassino 10, Centrum Usług Społecznych w Resku

23.09.2022, g.16:30 - 19:30


Na naszej stronie internetowej www.lobez.org, a także na facebooku zamieszczony zostanie link do anonimowej ankiety.

Wszystkie zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważnym materiałem źródłowym dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023 – 2027.

Już teraz bardzo dziękujemy za zaangażowaniem w społeczne konsultacje przy pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.