Drodzy mieszkańcy Powiatu Łobeskiego,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 czerwca 2023 r. mieliśmy przyjemność w imieniu Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o wybór lokalnej strategii rozwoju (LSR) wraz z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego dokumentu za wspólną pracę.
Przed nami ocena złożonej dokumentacji i wybór LSR do realizacji. Trzymajcie kciuki!!!
 
20230606_114357.jpg20230606_114358.jpg20230607_131336.jpg

W DNIU 1 CZERWCA 2023 r., PO BARDZO INTENSYWNYCH PRACACH, PODCZAS WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD CENTRUM INICJATYW WIEJKICH PRZYJELIŚMY LOKALNĄ STRETEGIĘ ROZWOJU NA LATA 2023-2027.

SEDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM MIESZKANCOM ZA AKTYWNY UDZIAŁ W TWORZENIU NASZEGO DOKUMENTU I ZA KAŻDY GŁOS, KTÓRY ZOSTAŁ ODDANY W SPRAWIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 6 CZERWCA 2023 ROKU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU WRAZ Z OBOWIĄZKOWYMI ZAŁĄCZNIKAMI ZOSTANIE ZŁOŻONY W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Łobeskiego do ostatecznych konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. 

Projekt LSR jest udostępniony w Biurze LGD CIW od dnia 20.05.2023 roku w godzinach 7:00 – 15:00

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich do ostatecznych konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

Projekt LSR będzie udostępniony za pośrednictwem e-mail,  a także w wersji papierowej w Biurze LGD CIW w dniach 20.05.2023 r. - 27.05.2023 r. w godzinach pracy Biura.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu wczorajszym, tj. 11 kwietnia 2023 roku odbył się kolejny warsztat zespołu roboczego ds. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich, a także pracownicy Biura.

W trakcie warsztatu dokonaliśmy podsumowania dotychczasowych prac nad LSR, wypracowaliśmy ostateczny kształt analizy SWOT z uwzględnieniem wszystkich uwag zgłaszanych przez społeczność lokalną podczas wrześniowych spotkań konsultacyjnych, a także za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie www.lobez.org.

Na podstawie zebranych informacji i zdiagnozowanych problemów oraz grup w niekorzystnej sytuacji zespół roboczy wypracował cele i przedsięwzięcia, które znajdą się w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a także dokonał wstępnego podziału budżetu.

W chwili obecnej LGD CIW przystępuje do bardzo intensywnych prac nad opracowaniem dokumentu, który zostanie Państwu przedłożony do konsultacji. Państwa głos, głos mieszkańców Powiatu Łobeskiego jest dla nas niezwykle ważny, dlatego zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w tworzeniu naszej Strategii.