SKŁAD RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Sektor

1.

Piotr Ćwikła

Przewodniczący

publiczny

2.

Arkadiusz Czerwiński

Wiceprzewodniczący

publiczny

3.

Monika Kuźmińska

Członek

publiczny

4.

Krzysztof Wrzesień

Członek

publiczny

5.

Cecylia Degler

Członek

mieszkańcy

6.

Joanna Kłoniecka

Członek

mieszkańcy

7.

Agnieszka Kotwicka

Członek

mieszkańcy

8.

Sylwia Sławińska

Członek

mieszkańcy

9.

Tomasz Szpak

Członek

mieszkańcy

10.

Oktawiusz Jeż

Członek

gospodarczy

11.

Henryk Milczarkowski

Członek

gospodarczy

12.

Łukasz Wójcicki

Członek

mieszkańcy

13

Joanna Lipska

Członek

społeczny

14

Barbara Wilczek

Członek

społeczny

15

Joanna Kondrat

Członek

społeczny
SKŁAD ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

1. Grażyna Zaremba-Szuba - Prezes Zarządu
2. Małgorzata Błażczak - Wiceprezes Zarządu
3. Lidia Lalak-Szawiel - Skarbnik
4. Zygmunt Bławzdziewicz - Członek Zarządu
5. Jolanta Furman - Członek Zarządu
6. Gmina Radowo Małe - Członek Zarządu
7. Bożena Kontowicz- Członek Zarządu
8. Zbigniew Martyniak - Członek Zarządu
9. Tomasz Mechliński - Członek Zarządu
10. Rafał Michalczyszyn - Członek Zarządu
11. Jarosław Strózikowski - Członek ZarząduSKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH

1. Edward Stanisławczyk - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
2. Ewa Radanowicz - Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Maria Sławska - Członek Komisji Rewizyjnej
4. Mariusz Wijatyk - Członek Komisji Rewizyjnej