Regulamin Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich określa organizację wewnętrzną i tryb pracy tego organu decyzyjnego oraz określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organu decyzyjnego.