Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniu 29 grudnia 2015 r. mieliśmy przyjemność w imieniu Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego wniosek o wybór lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach PROW na lata 2014-2020, wdrażanego poprzez Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje 5 Gmin Powiatu Łobeskiego w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich dziękuje wszystkim zaangażowanym za wspólną pracę nad jej tworzeniem i opracowaniem.

 

W bieżącym 2018 kontynuujemy etap wdrażania jej założeń w życie i przeprowadzania konkursów i naborów wniosków. Poniżej aktualna wersja Lokalnej Strategii Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zarząd i Pracownicy Biura LGD CIW