W załączeniu opublikowane są Karty Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru Centrum Inicjatyw Wiejskich, Karty Opisu Operacji oraz Karta Oceny Zgodności Operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Centrum Inicjatyw Wiejskich, Karta Oceny Zgodności z PROW na lata 2014-2020, Karta Weryfikacji Formalnej.

Zapraszamy Państwa do zapoznawania się z kryteriami wyboru operacji w roku 2018.