Stowarzyszenie „Centrum Inicjatyw Wiejskich” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich gmin będących członkami Stowarzyszenia, a jego działalność reguluje statut.

Załączniki:
Pobierz plik (Statut LGD CIW 4.01.2017.pdf)Statut LGD CIW[ ]3864 kB