Poniżej zamieszczamy sprawozdania z działalności oraz finansowe LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.