W załącznikach opublikowane zostały obowiązujące przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej regulujące działalność LGD w perspektywie finansowej 2014-2020.