Zapytanie Ofertowe

lokalnej grupy działania centrum inicjatyw wiejskich

Dotyczące przeprowadzenia cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

w ramach tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027

oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu Łobeskiego oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 14 września 2022 roku do godz. 15.00 zgodnie z załączonymi dokumentami na adres Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.

W dniu 6 września 2022 roku w Dobrej odbył się pierwszy warsztat Zespołu roboczego ds. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich, a także pracownicy Biura.

W trakcie warsztatu dyskutowaliśmy na temat potencjału i potrzeb obszaru i jego mieszkańców, dokonaliśmy wstępnej diagnozy, zidentyfikowaliśmy słabe i mocne strony, a także szanse i zagrożenia obszaru objętego LSR. Podjęliśmy również próbę określenia grup osób w niekorzystnej sytuacji.

Wszystkie pomysły wypracowane przez nasz Zespół zostaną poddane konsultacjom podczas wrześniowych spotkań ze społecznością lokalną.

Państwa głos, głos mieszkańców Powiatu Łobeskiego jest dla nas niezwykle ważny, dlatego zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w tworzeniu naszej Strategii.

spotkanie_11.jpgspotkanie_12.jpgspotkanie_13.jpgspotkanie_14.jpgspotkanie_15.jpgspotkanie_16.jpgspotkanie_17.jpgspotkanie_19.jpgspotkanie_110.jpgspotkanie_111.jpgwarsztat_1.jpgwarsztat_2.jpgwarsztat_3.jpgwarsztat_4.jpgwarsztat_5.jpgwarsztat_6.jpgwarsztat_7.jpg

Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich - ankieta dotycząca tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
 
Szanowni Państwo,
LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Łobeskiego).
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

Bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów życia codziennego. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie powinno zająć dłużej niż 15 min.

Zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważnym materiałem źródłowym dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023-2027.

Dziękujemy za zaangażowanie w konsultacje społeczne.

Zarząd  LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich

 
 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH – SPOTKANIA KONSULTACYJNE DOTYCZĄCE TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023 – 2027

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich rozpoczęła prace nad analizą obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania (cały obszar Powiatu Łobeskiego). Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.  Zaplanowaliśmy dla Państwa aktywności w postaci spotkań konsultacyjnych, a także ankiet.

Spotkania konsultacyjne odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

 

1

2

3

5

1.

Gmina Łobez

Łobez, ul. Niepodległości 52, Łobeski Dom Kultury

22.09.2022, g. 9:00 - 12:00

Program spotkania:
1. Przedstawienie LGD
2. Informacja na temat proponowanych założeń LSR na lata 2021-2027;
3. Prezentacja głównych wniosków z diagnozy obszaru LSR,
4. Prezentacja projektu analizy SWOT,
5. Prezentacja projektu celów i przedsięwzięć LSR,
6. Dyskusja nad problemami obszaru LGD oraz identyfikacja potencjałów rozwojowych z ukierunkowaniem na innowacyjność, cyfryzację,
środowisko i klimat, a także zmiany demograficzne ze szczególnym uwzględnieniem
starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru,
7. Wnioski i uwagi społeczności lokalnej

2.

Gmina Węgorzyno

Węgorzyno, ul. Rynek 1, Urząd Miejski

22.09.2022, g. 13:00 - 16:00

3.

Gmina Dobra

Dobra, ul. Sportowa 1, Sala konferencyjna

23.09.2022, g. 9:00 - 12:00

4.

Gmina Radowo Małe

Radowo Małe 5, Gminne Centrum Kultury,

23.09.2022, g. 13:00 - 16:00

5.

Gmina Resko

Resko, ul. Bohaterów Monte Cassino 10, Centrum Usług Społecznych w Resku

23.09.2022, g.16:30 - 19:30


Na naszej stronie internetowej www.lobez.org, a także na facebooku zamieszczony zostanie link do anonimowej ankiety.

Wszystkie zebrane opinie, oceny i sugestie będą bardzo ważnym materiałem źródłowym dla Zespołu pracującego nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2023 – 2027.

Już teraz bardzo dziękujemy za zaangażowaniem w społeczne konsultacje przy pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.