W dniu 6 września 2022 roku w Dobrej odbył się pierwszy warsztat Zespołu roboczego ds. opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Centrum Inicjatyw Wiejskich.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Centrum Inicjatyw Wiejskich, a także pracownicy Biura.

W trakcie warsztatu dyskutowaliśmy na temat potencjału i potrzeb obszaru i jego mieszkańców, dokonaliśmy wstępnej diagnozy, zidentyfikowaliśmy słabe i mocne strony, a także szanse i zagrożenia obszaru objętego LSR. Podjęliśmy również próbę określenia grup osób w niekorzystnej sytuacji.

Wszystkie pomysły wypracowane przez nasz Zespół zostaną poddane konsultacjom podczas wrześniowych spotkań ze społecznością lokalną.

Państwa głos, głos mieszkańców Powiatu Łobeskiego jest dla nas niezwykle ważny, dlatego zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału w tworzeniu naszej Strategii.

spotkanie_11.jpgspotkanie_12.jpgspotkanie_13.jpgspotkanie_14.jpgspotkanie_15.jpgspotkanie_16.jpgspotkanie_17.jpgspotkanie_19.jpgspotkanie_110.jpgspotkanie_111.jpgwarsztat_1.jpgwarsztat_2.jpgwarsztat_3.jpgwarsztat_4.jpgwarsztat_5.jpgwarsztat_6.jpgwarsztat_7.jpg