Zapytanie Ofertowe

lokalnej grupy działania centrum inicjatyw wiejskich

Dotyczące przeprowadzenia cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

w ramach tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027

oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.

 

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie cyklu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Powiatu Łobeskiego oraz opracowanie wniosków z tych spotkań.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 14 września 2022 roku do godz. 15.00 zgodnie z załączonymi dokumentami na adres Biura LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich.