W dniu 27 października 2022 roku zakończyliśmy uzupełniający nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za zainteresowanie Programem!

W naborze uzupełniającym 1/2022/G/1/U – Działania aktywizujące i integrujące mieszkańców -  wpłynęły 3 wnioski

Przed Biurem LGD, a przede wszystkim przed Radą, ocena Państwa wniosków.
O jej przebiegu oraz wynikach będziemy informować na naszej stronie internetowej.
Zachęcamy do jej śledzenia na bieżąco.

W załączeniu rejestr złożonych wniosków, które zostaną poddane ocenie.