Szanowni Państwo, 

informujemy, iż w dniu 23 września 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie LGD CIW w Łobzie, ul. Drawska 6, odbędzie się POSIEDZENIE RADY LGD CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH dotyczące oceny wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożonych w następujących konkursach:

 1. 1/2019 - zakładanie działalności gospodarczej
 2. 2/2019 - rozwój działalności gospodarczej
 3. 3/2019 - infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna

 

Porządek posiedzenia Rady LGD CIW:

 1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie quorum;
 2. Wybór protokolanta posiedzenia;
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
 4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia;
 5. Przedstawienie protokołu zawierającego wyniki ze wstępnej weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD nr 1/2019, 2/2019 i 3/2019, tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem;
 6. Ocena wniosków złożonych w konkursie nr 1/2019:
  a) formalna i zgodności z Programem oraz głosowanie,
  b) wg zgodności operacji z LSR i głosowanie,
  c) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie.
 7. Ocena wniosków złożonych w konkursie nr 2/2019:
  a) formalna i zgodności z Programem oraz głosowanie,
  b) wg zgodności operacji z LSR i głosowanie,
  c) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie.
 8. Ocena wniosków złożonych w konkursie nr 3/2019:
  a) formalna i zgodności z Programem oraz głosowanie,
  b) wg zgodności operacji z LSR i głosowanie,
  c) wg lokalnych kryteriów wyboru operacji i głosowanie.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji.
 10. Sporządzenie list operacji (w szczególności: zgodnych z LSR, wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu oraz tych, które zostały negatywnie ocenione); 
 11. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Instytucje Wdrażające na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady;
 12. Wolne wnioski i zapytania członków Rady LGD;
 13. Zakończenie posiedzenia Rady LGD.