W związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji LGD CIW na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd LGD CIW, na podstawie Statutu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich oraz uchwały nr 3/2017 Walnego Zebrania Członków z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i w Regulaminie Rady, podjął uchwałę nr 9/2018 Zarządu Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminu Rady Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Tekst jednolity wymienionych dokumentów w załączeniu. Po przyjęciu dokonanych zmian przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego dokonamy aktualizacji dokumentów na stronie internetowej. 

Załączniki:
Pobierz plik (LSR 2014-2020 CIW 22.03.2018 tekst jednolity.pdf)Lokalna Strategia Rozwoju LGD CIW[ ]2171 kB
Pobierz plik (Regulamin Rady LGD CIW.22.03.2018 tekst jednolity.pdf)Regulamin Rady LGD CIW[ ]2772 kB