W grudniu 2022 r. odbędzie się Posiedzenie Rady LGD CIW, podczas którego dokonana zostanie ocena zgodności operacji z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Po dokonaniu oceny sporządzone zostaną listy operacji zgodnych z LSR oraz listy operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu.

Po dokonaniu wyboru operacji Biuro LGD pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru powiadomi Wnioskodawców o wyniku oceny ich operacji oraz zamieści na stronie internetowej LGD listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych (ze wskazaniem, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy), a także protokół z posiedzenia Rady dotyczącego oceny i wyboru operacji, zawierający informacje o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

W załączeniu protokół z otwarcia konkursu, zawierający wyniki weryfikacji formalnej i oceny zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C28422120211580.pdf)SKMBT_C28422120211580.pdf[ ]785 kB