Poniżej podajemy Państwu planowane terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory poprzedzone zostaną spotkaniami informacyjnymi i szkoleniami dla wnioskodawców, o których będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Planowane do realizacji nabory:

Lp.

Nr ogłoszenia

Zakres tematyczny operacji

Limit dostępnych środków

Termin składania wniosków

1

1/2018

Zakładanie działalności gospodarczej

1 200 000,00 zł

28.05.2018 r. – 18.06.2018 r.

2

2/2018

Rozwój działalności gospodarczej

620 448,00 zł

28.05.2018 r. – 18.06.2018 r.

3

3/2018

Infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna

857 276,00 zł

28.05.2018 r. – 18.06.2018 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Biura LGD CIW: tel. 91 57 37 329. 

Nasze Biuro znajduje się w Łobzie przy ulicy Drawskiej 6 i jest czynne dla Państwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. 

Zapraszamy!