NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE
- PUNKT ZLOKALIZOWANY W CENTRUM KULTURY W RESKU


Z uwagi na działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będzie prowadzone w formie telefonicznej od dnia 26 października 2020 roku do odwołania. Konieczność kontaktu osobistego będzie uzgadniana indywidualnie.

Poniedziałek od godz. 15:00 do 16:00 radca prawny Grzegorz Wall, od godz. 16:00 do 19:00 radca prawny Bogdan Skólmowski,
Wtorek od godz. 14:30 do 18:00 radca prawny Grzegorz Wall,
Środa od godz. 14:30 do 18:00 radca prawny Grzegorz Wall,
Czwartek od godz. 10:00 do 14:00 poradnictwo obywatelskie Anna Doroszko,
Piątek od godz. 15:00 do 16:00 radca prawny Grzegorz Wall, od godz. 16:00 do 19:00 radca prawny Bogdan Skólmowski, (II i IV tydzień miesiąca)
Sobota od godz. 11:00 do 15:00 radca prawny Bogdan Skólmowski (I i III tydzień miesiąca)

Kontakt:

r.pr. Grzegorz Wall tel. 603621732

Anna Doroszko tel. 609593396

r.pr. Bogdan Skólmowski tel. 691394784

 

 

W imieniu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zapraszamy do punktu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, którego prowadzenie powierzył nam Powiat Łobeski w ramach otwartego konkursu ofert.

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RESKU

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej powierzony Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie przy ul. Drawskiej 6 znajduje się w budynku Centrum Kultury w Resku, ul. Wojska Polskiego 16, 72-315 Resko.

Nieodpłatne porady prawne udzielane są przez radców prawnych zgodnie z następującym harmonogramem:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RESKU

(Centrum Kultury w Resku, parter, ul. Wojska Poleskiego 16, 72-315 Resko

Tel. kom. 500 001 822 – czynny tylko w godzinach funkcjonowania punktu)

Realizator zadania: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez)

Dzień Tygodnia

I tydzień miesiąca

II tydzień miesiąca

III tydzień miesiąca

IV tydzień miesiąca

Radca prawny

Poniedziałek

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 16:00 – radca prawny

16:00 – 19:00 - radca prawny

Wtorek

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30 - radca prawny

Środa

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30 - radca prawny

Czwartek

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00 - doradca (poradnictwo obywatelskie)

Piątek

 

15:00 – 19:00

 

15:00 – 19:00

15:00 – 16:00 - radca prawny

16:00 – 19:00 - radca prawny

Sobota

11:00 – 15:00

 

11:00 – 15:00

 

11:00 – 15:00 - radca prawny

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Projekt polega na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla podmiotów wskazanych w ustawie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. która uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
 5. która nie ukończyła 26 lat,
 6. która ukończyła 65 lat,
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zakres pomocy

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o jej uprawnieniach lub obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
  w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.