NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE
- PUNKT ZLOKALIZOWANY W GMINNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W RESKU

 


 

W imieniu LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich zapraszamy do punktu udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i poradnictwa obywatelskiego, którego prowadzenie powierzył nam Powiat Łobeski w ramach otwartego konkursu ofert.

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RESKU

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego powierzony Centrum Inicjatyw Wiejskich z siedzibą w Łobzie przy ul. Drawskiej 6 znajduje się w budynku Gminnego Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Bohaterów Monte Casino 9 w Resku

Nieodpłatne porady prawne udzielane są przez radców prawnych zgodnie z następującym harmonogramem:

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W RESKU

Gminne Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Bohaterów Monte Casino 9, 72-315 Resko

Tel. kom. 500 001 822 – czynny tylko w godzinach funkcjonowania punktu

Realizator zadania: Centrum Inicjatyw Wiejskich w Łobzie, ul. Drawska 6, 73-150 Łobez

Dzień Tygodnia

I tydzień miesiąca

II tydzień miesiąca

III tydzień miesiąca

IV tydzień miesiąca

Radca prawny

Poniedziałek

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 19:00

15:00 – 16:00 - radca prawny

16:00 – 19:00 - radca prawny

Wtorek

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30 - radca prawny

Środa

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30

14:30 – 18:30 - radca prawny

Czwartek

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00 - doradca (poradnictwo obywatelskie)

Piątek

 

15:00 – 19:00

 

15:00 – 19:00

15:00 – 16:00 - radca prawny

16:00 – 19:00 - radca prawny

Sobota

11:00 – 15:00

 

11:00 – 15:00

 

11:00 – 15:00 - radca prawny

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Projekt polega na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dla podmiotów wskazanych w ustawie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 3. która uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
 5. która nie ukończyła 26 lat,
 6. która ukończyła 65 lat,
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Zakres pomocy:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o jej uprawnieniach lub obowiązkach,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.