Godziny urzędowania pracowników
BIURA CENTRUM INICJATYW WIEJSKICH


Dyrektor biura Ewelina Turkowska
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

Koordynator ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR Anna Doroszko
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00