Kolejne spotkania konsultacyjne za nami - Gmina Dobra, Gmina Radowo Małe i Resko - wartościowe i twórcze spotkania, wspaniała energia uczestników!!!

LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich przeprowadziła kolejne spotkania w ramach konsultacji dla mieszkańców Gmin obszaru nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, mieszkańcy obszaru, lokalni liderzy, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura LGD.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, aktywność i pomysły. Partycypacyjny charakter i oddolność, to najlepszy sposób na to, aby Lokalna strategia Rozwoju odpowiadała rzeczywistym potrzebom mieszkańców.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wkład w analizę SWOT, a także za fiszki projektowe z realnymi pomysłami na kolejne projekty.

W dalszym ciągu zapraszamy Państwa do przesyłania swoich uwag do nowej LSR za pośrednictwem ankiety znajdującej się na naszej stronie internetowej, tj. www.lobez.org

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOYDFEH8i0Y_yWqtd8TkhuyYOwyR6KCTUJgrgIJ2J2GZM6_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

20220923_092940.jpg20220923_093123.jpg20220923_112933.jpg20220923_112943.jpg20220923_131512.jpg20220923_142515.jpg20221005_160916.jpg20221005_173116.jpg20221005_175947.jpg