W dniu 22 września 2022 r. w Łobeskim Domu Kultury oraz w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W trakcie spotkań wspólnie z mieszkańcami przeprowadziliśmy analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru powiatu łobeskiego.

Ustaliliśmy również mocne i słabe strony naszego terenu, obszary, którymi powinniśmy się zająć i wstępne cele, którymi nasza strategia powinna się kierować.

Serdecznie dziękujemy za Państwa udział w spotkaniach, aktywność, merytoryczne wypowiedzi oraz zgłoszone uwagi i problemy.

W dniu jutrzejszym kolejne trzy spotkania w Dobrej, Radowie Małym i w Resku.

spotkanie_11.jpgspotkanie_12.jpgspotkanie_13.jpgspotkanie_14.jpgspotkanie_15.jpgspotkanie_16.jpgspotkanie_17.jpgspotkanie_18.jpgspotkanie_19.jpgspotkanie_110.jpgspotkanie_111.jpgspotkanie_112.jpg